Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti ............., se sídlem ............., IČ: ......... ...., zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na ............. soudu v ............., oddíl ..., vložka .... .........  (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • e-mail

E-mail je nutné zpracovat za účelem .............. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu ... let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například telefonicky, nebo e-mailem.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.